hoe maak ik een afspraak?

Een afspraak maken kan online of op het nummer 057 57 00 79. Indien we telefonisch niet beschikbaar zijn, kunt u gerust een voicemail nalaten met uw gegevens. We contacteren u nadien voor een afspraak.

wat neem ik mee tijdens eerste consult?

hoe verloopt een behandeling?

EERSTE CONSULTATIE

Bij een eerste consultatie starten we steeds met een uitgebreid vragengesprek om een duidelijk beeld te krijgen van de klachten. Nadien volgt een klinisch en functioneel onderzoek om deze verder te specifiëren en stellen we een individueel behandelingsplan (frequentie, duur, intensiteit…)op om jouw probleem aan te pakken.

Dit eerste consult duurt doorgaans één uur en omvat ook de opmaak van uw dossier.

OPVOLGBEHANDELINGEN

Opvolgbehandelingen nemen telkens een half uur in beslag. We voorzien hierbij een persoonlijke begeleiding, door deze nauwgezette opvolging kunnen we het behandelingsplan aanpassen aan de specifieke noden. Naast een directe aanpak van uw klachten zetten wij maximaal in op preventie, waarbij wij bijkomende oefeningen en tips  meegeven voor thuis.

Indien nodig kan na deze 30 minuten nog verder gebruik gemaakt worden van de oefenzaal.

betaling?

Voor kinesitherapie gebeurt de betaling na een aantal sessies of aan het einde van de reeks cash, via Bancontact app of via Payconic app.

Praktijk Yperboog is omwille van kwalitatieve redenen niet toegetreden tot de nationale conventie van het RIZIV. De terugbetalingstarieven via uw ziekenfonds zijn steeds afhankelijk van uw statuut, voorzie uw therapeut daarom steeds van een up-to-date klevertje. Vraag gerust verdere informatie in de praktijk.

Het getuigschrift bestemd voor de ziekteverzekering wordt meegegeven na betaling.

wat bij annulatie?

Wanneer u verhinderd bent, dient u uw afspraak ten laatste 24 uur op voorhand te annuleren. Op die manier kan de vrijgekomen plaats nog door een andere patiënt(e) worden ingenomen.

Indien er niet of laattijdig wordt afgemeld, zien wij ons genoodzaakt de behandeling alsnog aan te rekenen.